Kontaktoplysninger for administrator for Konsul Axel Nielsens Mindelegat og uddannelsesinstitutionerne, som deltager i sagsbehandlingen af de studerendes ansøgninger, fremgår nedenfor:

Copenhagen Business School
Sekretariatet for Private Legater
Niels Henrik Larsen
Tlf. 38 15 30 93
legat@cbs.dk

Aarhus Universitet
Aarhus BSS International
Lena Tarpgaard Møller
Tlf: 87151951
lenam@au.dk

Københavns Universitet
Uddannelsesservice
Tlf. 35 32 28 09
legater@adm.ku.dk

University College
Lillebælt
Allan Winther
alwi@ucl.dk

Aalborg Universitet
Studievejledningen &
Internationalt Kontor
Frederik Bajers Vej 5
9220 Aalborg
Tlf. 99409654
mha@adm.aau.dk

Syddansk Universitet
Studieservice
Tlf. 65501540
eksterne-legater@sdu.dk


Mindelegatets administrator: 
Christina Bahl Clausen
kun henvendelse via email
administrator@axelnielsensmindelegat.dk

Hvis du har brug for at sende fortrolige informationer, kan du benytte denne sikre mail https://axelnielsensmindelegat.signflow.dk/webapp/securemailbox/new