Privatlivspolitik for legatansøgere

Version: Juni 2018

I forbindelse med vurderingen af legatansøgninger indsamler og behandler Konsul Axel Nielsens Mindelegat som dataansvarlig en række personoplysninger om legatansøgere.


1. Kategorier af personoplysninger og formål

Vi indsamler og behandler personoplysningerne til disse formål:


Kategorier af registrerede personer og kategorierne af personoplysninger
Legatansøgere

Særlige kategorier af personoplysninger

☐ Race eller etnisk oprindelse

☐ Politisk overbevisning

☐ Religiøs overbevisning

☐ Filosofisk overbevisning

☐ Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold

☒ Helbredsoplysninger

☐ Seksuelle forhold eller orientering

☐ Genetiske elle biometriske data til brug for identifikation

☐ Strafbare oplysninger

☒ Almindelige kategorier af personoplysninger:

Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, registrerings- og konto nr., uddannelse, anbefalinger, eksamensbeviser, afgangsbeviser og andre kvalifikationsbeviser, job, økonomi (formue, indkomst, forventet budget for studieophold mv.).

For studerende: CPR-nummer.

Legatmodtagere

Særlige kategorier af personoplysninger

☐ Race eller etnisk oprindelse

☐ Politisk overbevisning

☐ Religiøs overbevisning

☐ Filosofisk overbevisning

☐ Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold

☒ Helbredsoplysninger

☐ Seksuelle forhold eller orientering

☐ Genetiske elle biometriske data til brug for identifikation

☐ Strafbare oplysninger

☒ Almindelige kategorier af personoplysninger:

Almindelige kategorier af personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, registrerings- og konto nr., uddannelse, anbefalinger, eksamensbeviser, afgangsbeviser og andre kvalifikationsbeviser, job, økonomi (formue, indkomst, forventet budget for studieophold mv.).

For studerende: CPR-nummer.

Vi behandler personoplysninger til disse formål:


2. Videregivelse af personoplysningerne

Personoplysningerne vil blive videregivet og delt med følgende modtagere:


3. Det juridiske grundlag for indsamling og behandling og videregivelse af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for indsamling, behandling og videregivelse af dine almindelige personoplysninger (eksklusiv CPR-numre) er følgende:

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for vurdering og prioritering af dine ansøgninger, samt til det formål at udbetale legatmidler og indberette lovpligtige skatteforhold giver du os personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvenserne af ikke at give os personoplysningerne vil være, at din ansøgning ikke kan komme i betragtning til et legat, eller at legatet ikke kan udbetales.

Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke. Hvis du tilbagekalder samtykket, vil tilbagekaldelsen dog ikke påvirke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket.


4. Overførsel af personoplysninger til databehandlere

Vi overfører personoplysningerne til vores IT-leverandører, som behandler og opbevarer personoplysningerne, og som leverer support til vores IT-systemer.


5. Opbevaringsperiode

Hvis du får afslag på din ansøgning, opbevarer vi personoplysningerne om dig, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål, dog ikke længere end 6 måneder efter udlodning af legatmidler.

Hvis du modtager et legat opbevarer vi personoplysningerne om dig, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål, dog ikke længere end vi er forpligtet til at kunne begrunde vores skattefradrag for udlodninger, jf. skatteforvaltningslovens § 26. Vi sletter derfor oplysningerne om dig den 1. maj i det fjerde år efter det år, hvor beløbet er udloddet.


6. Dine rettigheder

Du har – med den gældende persondatalovgivnings begrænsninger - følgende rettigheder:

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.


Ret til indsigelse

Du har ret til - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor hjemlen er legitime interesser, som angivet ovenfor. Konsul Axel Nielsens Mindelegat må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre Konsul Axel Nielsens Mindelegat påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.


7. Kontakt

Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder.

Kontaktinformationer & ansvarlige:

Konsul Axel Nielsens Mindelegat

Christina Clausen

Danmark

CVR-nr.: 76281610

E-mailadresse: administrator@axelnielsensmindelegat.dk