Vi lægger ikke vægt på oplysninger om race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, biometriske data eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering ved vores vurdering af ansøgninger. Vi beder om, at du ikke inkluderer disse oplysninger i din ansøgning.

Uddannelse

  Uddannelse

  Hidtidig uddannnelse: Igangværende uddannelse: (stud.jur, stud HA jur, etc.) Uddannelsestrin: * Uddannelsesinstitution: (såfremt du ikke på nuværende tidspunkt er tilknyttet nævnte uddannelsesinstitutioner vælges "Ingen tilknytning til uddannelser på listen")

  Personlige oplysninger

  Fornavn(e): *
  Efternavn(e): *
  Adresse: (Vejnavn og nummer) *
  Postnummer: *
  By: *
  Land: *
  Telefonnr: *
  E-mail: *
  Bekræft E-mail: *
  Personnummer: (hvis du har valgt "Ingen tilknytning til uddannelser på listen", skal du ikke udfylde feltet her") *
  Dit pengeinstituts registreringsnummer: *
  Dit kontonummer i pengeinstitut: *

  Motivation for ansøgning

  Hvad søges der støtte til? (Maksimalt 1.800 enheder svarende til 30 linjer á 50 anslag) Din motiverede ansøgning skal fremgå af dette felt og må ikke vedhæftes som bilag. *
  Hvilke ønsker har du til din fremtidige beskæftigelse?

  Bilag der kan vedhæftes ansøgningen:

  (Maksimalt 10MB per fil og 3 filer per upload - .doc, .docx, .gif, .jpg, .jpeg og .pdf accepteres)

  Bilag der kan vedhæftes ansøgningen: Andre sagkyndige udtalelser: Bekræftelse fra udenlandsk uddannelsessted: Eksamensbeviser, afgangsbeviser eller lign. kvalifikationsdokumenter: Kommentarer:

  Ophold i udlandet

  Telefon:
  E-mail:
  Navnet på den uddannelsesinstitution, virksomhed, ambassade mv., hvor du planlægger et studieophold: *
  Studieretning og forventede fag: *

  Kommentarer:

  Starttidspunkt: *
  Varighed: *

  Økonomiske spørgsmål:

  Budget: * (Maksimalt 10MB per fil og 3 filer per upload - .doc, .docx, .gif, .jpg, .jpeg og .pdf accepteres)
  Andre fonde og legater, der støtter dit projekt:

  Nettoindkomst: Løn, stipendier, renteindtægter mv. minus renteudgifter og lignende.

  Foregående år - udfyldes i hele kr.:
  Ansøgningsåret - udfyldes i hele kr.:
  Samlet budget udfyldes i hele kr.: *
  Manglende finansiering udfyldes i hele kr.: *
  Eventuelle særlige forhold vedrørende ansøgers økonomiske situation:

  Samtykke til behandling af dit CPR-nummer og særlige kategorier af personoplysninger i forbindelse med behandling af din legatansøgning og udbetaling af legatmidler.

  Til brug for vurdering og prioritering af din ansøgning og på den baggrund udvælge, hvilke ansøgere, der skal tildeles et legat, og hvem der skal meddeles afslag, har vi brug for at behandle følgende personoplysninger om dig:

  • CPR-nummer.
  • Særlige kategorier af personoplysninger, som du inkluderer i din legatansøgning, herunder evt. helbredsoplysninger.

  Vi har behov for dit samtykke til at behandle dit CPR-nummer og helbredsoplysninger, som du inkluderer i din legatansøgning.

  Du samtykker desuden til, at din ansøgning, herunder alle oplysninger heri, og dit CPR-nummer og oplysningen om, at du har søgt et legat videregives til din uddannelsesinstitution til brug indhentning af dennes udtalelser og ranking af ansøgninger.

  Det er frivilligt, om du ønsker at give samtykke til, at vi indsamler, behandler og videregiver dine personoplysninger. Hvis du ikke ønsker det, vil det dog få den betydning, at vi ikke må behandle eller opbevare din ansøgning. Trækker du samtykket tilbage, vil det dog ikke påvirke lovligheden af indsamling, behandling og videregivelse forud for tilbagekaldelsen af samtykket.

  Du kan finde flere oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger i denne privatlivspolitik.  Forrige
  Trin 1 af 6
  Næste